Działalność publikacyjna

Katedra Limnologii UG jest wydawcą serii Badania Limnologiczne (Limnological Research), w ramach której publikowane są opracowania o charakterze monograficznym prezentujące rezultaty prowadzonych przez jednostkę badań jeziornych. Na szczególną uwagę zasługują atlasowe opracowania ekosystemów jeziornych niewielkich obszarów lub regionów geograficznych, a w odniesieniu do terytorium całego kraju „Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych” powstała w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.
Ponadto w Katedrze znajduje się redakcja Limnological Review oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.

Wygenerowano w sekund: 0.01
468,027 Unikalnych wizyt